יום שלישי, 20 בספטמבר 2011

סקיצה ואתגר מס' 85 Sketch & Challenge No.

עדיין יש זמן לנסות להכנס לצוות העיצוב שלנו. פרטים מלאים כאן.

There's stil time to try out for our DT. Full details here.

אני מאד אוהבת את השילוב של חום-ורוד-לבן. זה שילוב שתמיד עובד בעיניי, וכנראה לא רק בעיניי, כי האתגר הזה הוציא מכן עבודות יפהפיות.

I really love the color combination of brown-pink-white. It's a combination that always works for me, and apparently not just for me, cause it brought out some beautiful creations from you too.


המנצחת בסקיצה ואתגר 83 היא:

The winner for sketch & challenge 83 is:


אורית - Orit


מזל טוב, אורית. את נכנסת כמובן להגרלה על הפרס החודשי של הספונסר שלנו.

Congratulations, Orit. You of course enter the draw forour sponsor's monthly prize.


והשלישיה המובילה:

And the Top3:

כרמית - Carma30


ציקוש - Tzikush


אסנת - Osnat


והנה הסקיצה והאתצגר החדשים שלנו:

And here's our new sketch & challenge:
והאתגר שלנו השבוע הוא תמונת ההשראה הבאה, שמצאתי באינטרנט (מקור התמונה מופיע תחתיה).

The challenge this week is this inspiration photo, that I found online (the source is beneath the photo).

הנה עבודות הצוות:

Here's what the team created:


אמנדה - Amanda


דיילי - Dailly


מאיה - Maya


אורלי - Orli


ריקי - Riki


זהבית - Zehavitואיזו השראה תשאו אתם מהתמונה? מעניין יהיה לראות...

And what inspiration will you draw from the photo? It will be interesting to see...
אין תגובות: