יום שלישי, 31 בינואר 2012

סקיצה ואתגר מס' 104 Sketch & Challenge No

איזה שבועות חורפיים עוברים עלינו.
קר, גשום, קר...

מתאים בדיוק בשביל להכריז על הזוכה בסקיצה החורפית שלנו, סקיצה 102:

We are having some really wintery weeks.
It's cold, and rainy, and cold...

Perfect for announcing the winner in our winter challenge, sketch 102:


אופירה - Ofira


והשלישיה המובילה:

And the Top3:


קלאוטה - Cleota


ליביטי - Libeety


כרמה 30 - Carma 30


איזה עבודות יפות וחורפיות!

Such beautiful wintery creations!ואנחנו עוברים ישר לאתגר החדש שלנו, סקיצה 104:

And we're going straight to our new challenege, sketch 104:
והאתגר הנלווה לסקיצה: קסם.

And the challenge for this sketch is: Magic.


והנה עבודות הצוות:

And here's what the team created:


קרין די - Karin Di


מאיה - Maya


ריקי - Riki


ציקוש - Tzikush


ציקוש - יצירה שניה
Tzikush - 2nd creation


 
זהבית - Zehavit


דיילי - Dailly


ואיזה קסם אתם תיצרו?

What kind of magic will you bring?

יום רביעי, 25 בינואר 2012

סקיצה ואתגר מס' 103 Sketch & Challenge No

אני מתנצלת על האחור בפרסום הפוסט. השבוע היה שבוע עמוס במיוחד, ואני מחכה בקוצר רוח לסוף השבוע, רק שזה עובר כל כך מהר ובלי לשים לב כבר מתחיל שבוע חדש...

ואז בלוגר לא נתן לי להעלות תמונות אתמול...

אז בלי לעכב יותר מדי, היו לנו 2 משתתפות בסקיצה 101, והמנצחת היא:

Sorry about the delay in posting. This week has been an extremlly busy week, and I can't wait for the weekend, only the weekend passes so quickly, and without noticing the new week begins...

And then Blogger wouldn't let be upload photos yesterday...
So without further adieu, we had two participants in sketch 101, and the winner is:


אופירה - Ofira


ומיד אחריה - היחידה הנוספת שהשתתפה -

And right after her - the obly other that participated -

טיפ טופ - Tip Topתודה לשתיכן על יצירות יפהפיות!
Thank you both for such beautiful creations!


והנה הסקיצה החדשה שלנו, סקיצה 103:

And here's our new sketch, No. 103:

האתגר הנילווה לסקיצה הוא: צבעים חמים.

And the challenge for this sketch is: warm colors.


והנה עבודות הצוות:

And here's what the team created:


אמנדה - Amanda


קרין די - Karin Di

קרין די - יצירה שניה
Karin Di - 2nd creation


שיר - Shir


ציקוש - Tzikush


ציקוש - יצירה שניה
Tzikush - 2nd creation


זהבית - Zehavitשיהיה לכולם סוף שבוע נפלא.

Have a wonderful weekend, everyone!
עיכוב - A Delay

אני מתנצלת, אבל אני לא יכולה להעלות פוסט היום.
בלוגר לא מאפשר לי להעלות תמונות.

אני אנסה שוב מחר.

Sorry, I am unable to post today.
Blogger does not allow me to upload photos.

I'll try again tomorrow.

דיילי - Dailly

יום שלישי, 17 בינואר 2012

סקיצה ואתגר מס' 102 Sketch & Challenge No

ברוב השבועות, כשאני מתיישבת לכתוב את הרשומה, אני מוצאת מסתכלת במסך המחשב, מחפשת מה לכתוב.
אני אוהבת לכתוב פתיח כלשהו ולא לצלול ישר לענייני הבלוג, אבל לא תמיד יש לי פתיח, ובינינו - לשם ענייני הבלוג התכנסנו, לא?

Most weeks, when I sit down to write the weekly post, I find myself staring at the computer screen, searching for something to write.
I love to write a few sentences as an opener, and not dive straight into blog stuff, but I don't always have an opener, and just between you and me - isn't "blog stuff" what we're here for?


אז המנצחת בסקיצה 100 היא:

So the winner for sketch 100 is:


ליביטי - Libeety


השלישיה המובילה שלנו היא:

And the Top3:


אורית - Orit


איילת - Ayelet


דבורה - Dvora

והנה הסקיצה החדשה שלנו, סקיצה 102:

And here's our new sketch, no. 102:האתגר הנילווה לסקיצה הוא אתגר נושא: חורף.

The challenge for this sketch is a theme challenge: winter.


הנה עבודות הצוות:

Here's what the team created:


אמנדה - Amanda


קרין די - Karin Di


מאיה - Maya

ריקי - Riki


שיר - Shir


ציקוש - Tzikush


זהבית - Zehavit

יום שני, 9 בינואר 2012

סקיצה ואתגר מס' 101 Sketch & Challenge No

תודה רבה לאורית, מיכלקה, ליביטי ונוכחת לפעמים שהשתתפתן באתגר יום ההולדת שלנו.

Thank you Orit, Michalka, Libeety and Sometimes present for participating in our birthday challenge.


המנצחת בסקיצה 99 היא:

The winner for sketch 99 is:


ליביטי - Libeety


והשלישיה המובילה:

Anf th Top3:


אורית - Orit


Mיכלקה - Michalka


נוכחת לפעמים - Sometimes Present


ליביטי, אורית, מיכלקה ונוכחת לפעמים - שלחו לי בבקשה את הכתובת שלכן למייל.

Libeety, Orit, Michalka and Sometimes Present - please email me your addresses.
השבוע הצוות התלבט והתחבט בין כל הסקיצות שנשלחו לתחרות. כל אחת בחרה את ארבעה סקיצות שהיא אהבה במיוחד, ובשקלול כל התוצאות נבחרו 4 סקיצות מנצחות.
יוצרות הסקיצות קיבלו על כך מייל, הסקיצות שלהן יהיו הסקיצות שלנו לאורך חודש פברואר, והן עצמן יהיו מעצבות אורחות בבלוג.

אני רוצה שוב להודות לכל הבנות שהשתתפו בתחרות שלנו ושלחו לנו סקיצות. ההתלבטות לא היתה קלה כי היו לא מעט סקיצות יפהפיות.

This week the team struggled over choosing 4 sketches among all the sketches that were sent in to te sketch competition. Each of us chose her most favorite 4 sketches, and after weighting all the results, 4 winning sketches were chosen.
The sketches creators received an email, their sketches will be our sketches for February, and they will be Guest Design Team Members in our blog. 

I'd like to thank again everyone who participated in the competition and sent us their sketch. It wasn't easy to choose cause there are really quite a few beautiful sketches. 
והנה הסקיצה החדשה שלנו, סקיצה 101:

And here's our new sketch, No. 101:האתגר הנילווה הוא: ללא מכונות. על כל החיתוכים ביצירה להיות חיתוכים ידניים, לא על ידי מכונות חיתוך או פאנצ'ים.

The challenge for this sketch is: No Machines. All cutting in this creation needs to be hand-cut, without using cutting machines or punches.


הנה יצירות הצוות:

Here's what the team created:


אמנדה - Amanda


קרין די - Karin Di


מאיה - Maya


אורלי - Orli


ריקי - Riki


ציקוש - Tzikush


זהבית - Zehavit