יום שלישי, 1 במאי 2012

פוסט פרידה - Saying Goodbye

לאחר חודשים רבים של התלבטויות, החלטתי לסגור את הבלוג.
סקיצה 116 שעלתה בשבוע שעבר היא הסקיצה האחרונה שלנו.

הבלוג שלנו נפתח בינואר 2010, ובמשך שנתיים וארבעה חודשים העלינו כמעט כל שבוע סקיצה ואתגר חדשים.
ניסינו לגוון, ניסינו לחדש או לפחות להמציא את הגלגל כל פעם בצורה קצת אחרת.

אני רוצה להודות לצוות המדהים שלי, בהווה ובעבר, על כל העזרה שנתתן לי, על יצירה חדשה מדי שבוע, על ניהול הבלוג בשבועות בהם אני לא יכולתי, על כתיבת הדרכות מצולמות מדי פעם למען קוראי הבלוג.
ביחד עם סקיצות ואתגרים עברתם איתי כמה משברים בחיי, ותודה על התמיכה שנתתן לי.

אני רוצה גם להודות לכל מי שאי פעם השתתף באתגר שלנו והעלה יצירה, או השתתף באחד מהאירועים שערכנו (תחרויות, מקפצות בלוגים, בלוג קנדי וכו').

אני מקווה שנהניתם ליצור איתנו מדי שבוע.
להתראות ברחבי האינטרנט.



After many many months of deliberating, I've decided to close this blog.
Sketch 116 from last week is our last sketch.

Our blog opened on January 200, and for 2 years and four months we have uploaded a new sketch and challenge almost each week.
We tried to diversify, we tried to renew, or at least reinvent the wheel a little differently every time.

I want to thank my amazing team, past and present, for all the help you gave me, for a new creation each week, for managing the blogwhen I couldn't, for preparing tutorials every now and then. 
Along with sketches and challenges you have gone throught some life crises with me, and thank you for the support you gave me.

I also want to thank everyone who ever participated in our challenges and uploaded a creation, or participated in one of the many event we had (ompetitions, blog hops, blog candies, etc.)

I hope you enjoyed creating with us every week.
See you around the internet.