יום שלישי, 6 באפריל 2010

סקיצה מס' 13 Sketch No

איך עבר עליכם פסח?
אצלנו הוא עבר במהירות עצומה. נדמה שרק התחיל, ומיד נגמר.
אבל אנחנו אכן אחריו. הילדים חזרו לגן ולבית הספר, המבוגרים חזרו לעבודה, והחיים חזרו לשגרה - עד החג הבא.

So how was Passover for you?
For us it seemed to pass really really fast. It seems it only just started, and then it was gone.
But we are indeed beyond it. The kids returned to school and kindergarden, the adults returned to work, and life is once again on it's usual path - till the next holiday, that is.

שמחנו מאד לראות שממש בימים האחרונים נוספו עוד ועוד עבודות לאתגר התחרות הקודם, ותודה לכל המשתתפות. הזוכה בתחרות יפורסם בשבוע הבא, כמו גם הסיכום החודשי.

We were pleased to see that in the last few days of the last challange, a few more creations were added, and thank you to all who participated. The winner will be announced next week, as will the monthly summary.

השבוע יש לנו סקיצה עבורכם. סקיצה מס' 13.

This week we have a new sketch for you, sketch No. 13:
העבודות שלנו להשראה עדיין לא מוכנות, ויעלו בהמשך השבוע, כך שכדאי להמשיך להתעדכן.

Our creations are not quite ready yet, so they'll be up later in the week, so keep checking in.

עדכון (11.4.2010)

הנה חלק מהעבודות שלנו.
מקוות שהתמונה של העבודה של מייה תעלה ממש בקרוב.

Update (11.4.2010)

Here are some of our creations.
We hope Maya's creation will be up soon.
הכרטיס של דבורה
Dvora's cardהכרטיס של דיילי
Dailly's card


כדי להשתתף צריך להכין יצירה חדשה משלכם, להעלות אותה לבלוג, פורום או אתר שיתוף תמונות, ולשלוח לנו קישור ליצירה שלכם דרך מר לינקי.

שימו לב לשלוח לנו קישור ישיר לרשומה הרלבנטית או להודעה הרלבנטית בפורום.
נשמח גם לקבל תגובות. אנחנו אוהבות לקרא אותן.

To participate you need to create a new creation, upload it to your blog, forum or any photo sharing site, and sent us a link to your creation through Mr. Linky.
Please make sure you send us a direct link to the relevant post.
We would also love to get comments. We love reading them.אין תגובות: